Cel

Forum Dróg Publicznych (spotkania w trybie stacjonarnym) oraz Ogólnopolskie Forum Administracji Dróg Publicznych (spotkania w trybie online)  to cykl spotkań skierowanych do kadry zarządzającej inwestycjami gmin, miast, powiatów oraz województw. W ramach wydarzeń porównane zostaną efektywności wybranych technologii i ich kosztorysy, a także przedstawione zostaną innowacyjne rozwiązania dla dróg lokalnych.

Dodatkowo fora umożliwią nabycie wiedzy z zakresu wyznaczania ciągów pieszych i pieszo-rowerowych, wyboru nawierzchni drogowych oraz chodnikowych, a także ich utrzymania. Omówione zostaną takie zadania zarządcy jak: utrzymywanie nawierzchni dróg, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń.

Spotkania odbywają się w dwóch formułach:
– szkolenia stacjonarne,
– szkolenia online.

W roku 2024 zaplanowaliśmy dla Państwa osiem spotkań.

Dwa szkolenia stacjonarne w ramach Forum Dróg Publicznych:
V Forum Dróg Publicznych (11-13.03.2024 r., Hotel Primavera, Jastrzębia Góra), dla województw: kujawsko-pomorskiego, lubuskiego, mazowieckiego, podlaskiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego, wielkopolskiego, zachodniopomorskiego

VI Forum Dróg Publicznych (9-11.12.2024 r.), dla województw: dolnośląskiego, lubelskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, śląskiego, świętokrzyskiego

Sześć spotkań online w ramach III cyklu szkoleń Ogólnopolskie Forum Administracji Dróg Publicznych:
– I. Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach samorządowych
– II. Zrównoważone budownictwo – materiały i technologie wpływające na redukcję CO2
– III. Zastosowanie kruszyw i materiałów w inwestycjach na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich
– IV.  Nowoczesne technologie oświetlenia drogowego dla gmin i powiatów – wdrożenie, modernizacja i utrzymanie
– V. Diagnostyka, utrzymanie i remonty nawierzchni na drogach samorządowych – sprawdzone rozwiązania
– VI. Wsparcie nowoczesnych rozwiązań maszynowych i sprzętowych w inwestycjach krajowych i samorządowych

Grupa docelowa

  • zarządcy dróg gminnych, powiatowych oraz wojewódzkich,
  • pracownicy urzędów miast i gmin oraz starostw powiatowych odpowiedzialni za inwestycje infrastrukturalne w swoim regionie,
  • osoby odpowiedzialne za utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych,
  • przedstawiciele zarządcy odpowiedzialni za opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.

Korzyści

wzrost kwalifikacji
i podniesienie poziomu
wiedzy technicznej

rozwój
w zakresie zarządzania
dofinansowanymi projektami

wzrost umiejętności
definiowania zadań

2023Edycje

19-21.04.2023
Polska Północna

Hotel Primavera, Jastrzębia Góra woj: kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

29.11-1.12.23
IV Forum Dróg Publicznych - Polska Południowa (Bukowina Tatrzańska)

Hotel Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska woj.: dolnośląskie, lubelskie, łódzkie, małopolskie, opolskie, podkarpackie, śląskie, świętokrzyskie

18.07.2023
Bezpieczne drogi samorządowe (webinar)

online

11-13.03.2024
V Forum Dróg Publicznych – PÓŁNOC (Jastrzębia Góra)

Hotel Primavera, Jastrzębia Góra woj: kujawsko-pomorskie, lubuskie, mazowieckie, podlaskie, pomorskie, warmińsko-mazurskie, wielkopolskie, zachodniopomorskie

25.07.2023
Kruszywa i materiały w inwestycjach samorządowych (webinar)

online

25.10.2023
Proekologiczne rozwiązania w budownictwie drogowym (webinar)

online

11.01.2024
Utrzymanie a trwałość w budownictwie infrastrukturalnym (webinar)

online

FORMULARZZgłoś swój udział

Twoje dane
Adres

Informujemy, że Administratorem danych osobowych jest Elamed Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą w Katowicach (40-203), przy al. Roździeńskiego 188 c. NIP: 954-257-33-00, REGON: 240514233, KRS 0000411505 (Sąd Rejonowy Katowice-Wschód, Wydział VIII Gospodarczy KRS), tel.: 32 788 51 28, e-mail: dok@elamed.pl. Szersze informacje, jak przetwarzamy dane osobowe opisane są w polityce prywatności oraz na stronie zgoda-status.elamed.pl

ZAMÓWNewsletter