Fotorelacja

4 kwietnia 2024 r. odbyło się pierwsze spotkanie III cyklu Ogólnopolskiego Forum Administracji Dróg Publicznych pod hasłem „Bezpieczeństwo ruchu drogowego na drogach samorządowych”. Wydarzenie zgromadziło przedstawicieli zarządców dróg na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym, a także specjalistów z dziedziny budownictwa drogowego oraz reprezentantów firm związanych z branżą.

Podczas forum omawiano różnorodne kwestie związane z bezpieczeństwem ruchu drogowego na drogach prowadzonych przez samorządy. Dyskutowano nad aktualnymi wyzwaniami w tej dziedzinie, dzielono się praktycznymi doświadczeniami oraz prezentowano innowacyjne rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach publicznych zarządzanych przez samorządy.

I część spotkania
Jako pierwszy wystąpił Jacek Gryga, dyrektor Zarządu Dróg Powiatu Krakowskiego, który przedstawił referat zatytułowany: „B” jak bezpieczeństwo czy „B” jak budżet?. Następnie Konrad Romik, Sekretarz Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, omówił stan BRD w Polsce i działania KRBRD – stan obecny i wyzwania na przyszłość.

II część spotkania
W części drugiej referat pt. Poprawa bezpieczeństwa poprzez odpowiednie doświetlenie przejść dla pieszych wygłosił Wojciech Wirski z Polskiego Związku Przemysłu Oświetleniowego. Na zakończenie dr inż. Przemysław Rokitowski (projektant branży drogowej) omówił bezpieczną i komfortową infrastrukturę rowerową na wybranych przykładach.

Partnerami spotkania była firma Elektromontaż Rzeszów oraz Bezpieczny Punkt Oświetleniowy. Patronat honorowy objął Konwent Dyrektorów Zarządców Dróg Wojewódzkich oraz Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego.
Spotkanie stanowiło doskonałą okazję do wymiany wiedzy i doświadczeń między przedstawicielami różnych instytucji oraz do nawiązania współpracy w dziedzinie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzięki takim inicjatywom możliwe jest ciągłe doskonalenie systemu zarządzania drogami publicznymi oraz zwiększanie świadomości społecznej na temat konieczności zachowania bezpieczeństwa na drogach.

Materiały video

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

yrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

ZAMÓWNewsletter