Fotorelacja

6 czerwca 2024 r. odbyło się czwarte spotkanie w ramach III cyklu Ogólnopolskiego Forum Administracji Dróg Publicznych, skupiające przedstawicieli administracji drogowej na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Podczas spotkania branżowi eksperci przedstawili uczestnikom referaty, w których poruszone zostały kwestie związane z wdrożeniem, modernizacją oraz utrzymaniem nowoczesnych technologii oświetlenia drogowego dla gmin i powiatów.

Spotkanie rozpoczęły wystąpienia przedstawicieli Politechniki Warszawskiej. Jako pierwszy ze swoją prezentacją dotyczącą WR-D-72-2 Wytycznych projektowania urządzeń do oświetlenia dróg zamiejskich i ulic wystąpił dr hab. inż. Piotr Tomczuk, prof. PW. W referacie skupił się na przedstawieniu najważniejszych kwestii związanych z opracowaniem oraz celem omawianych wytycznych. Następnie dr inż. Marcin Chrzanowicz przedstawił zagadnienie WR-D-41-4 Wytycznych projektowania infrastruktury dla pieszych, skupiając się na części 4 Wytycznych, czyli projektowaniu oświetlenia przejść dla pieszych. Podczas prezentacji opisał motywację podjęcia prac nad wytycznymi, poszczególne kwestie związane z BRD oraz użycie Wytycznych w praktyce.

Wystąpienie zamykające webinar dotyczyło efektów modernizacji oświetlenia drogowego, a omówił je dr hab. inż. Maciej Zajkowski, prof. PB. Referat skupiał się na modernizacji energochłonnych opraw starego typu na energooszczędne oprawy LED. W swojej prezentacji przedstawiciel Politechniki Białostockiej odpowiadał m.in. na pytania „czym oświetlać?”, „co oświetlać?” oraz „jak oświetlać?”.

Webinary są prowadzone w sposób interaktywny, co umożliwia uczestnikom zadawanie pytań, udział w dyskusjach oraz uzyskiwanie bezpośrednich odpowiedzi od branżowych ekspertów. Po zakończeniu referatów otworzyła się więc przestrzeń na aktywną wymianę poglądów. Słuchacze jak zwykle chętnie przystąpili do interakcji z prowadzącymi, wykazując duże zainteresowanie i chęć pogłębienia poruszonych tematów.

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

yrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa Polski Związek Przemysłu Oświetleniowego

Webinar poświęcony nowoczesnym technologiom oświetlenia drogowego dla gmin i powiatów skoncentruje się na praktycznych aspektach związanych z wdrożeniem, modernizacją i utrzymaniem systemów oświetleniowych. Uczestnicy będą mieli okazję zdobyć wiedzę na temat najnowszych rozwiązań technologicznych, które mogą efektywnie przyczynić się do poprawy bezpieczeństwa i efektywności energetycznej na obszarach miejskich i wiejskich. Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze! Aby wziąć w nim udział, prosimy o dokonanie rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na dole strony. W sytuacji zainteresowania udziałem w wersji płatnej, serdecznie zachęcamy do kontaktu z Darią Pilch, osoba odpowiedzialną za rejestrację, pod adresem e-mail: d.pilch@elamed.pl lub numerem telefonu 500 039 693.

ZAMÓWNewsletter