Fotorelacja

9 maja 2024 r. odbyło się trzecie spotkanie III cyklu Ogólnopolskiego Forum Administracji Dróg Publicznych, skupiające przedstawicieli administracji drogowej na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. Głównym tematem dyskusji było zastosowanie kruszyw i materiałów w inwestycjach drogowych. Uczestnicy mieli okazję wysłuchać referatów osób związanych z branżą kruszywową i drogową, co pozwoliło na pogłębienie wiedzy na ten temat.

Pierwszym punktem programu było wykład na temat produkcji i wykorzystania surowców mineralnych w budownictwie drogowym prowadzony przez Wojciecha Sorociaka, przedstawiciela firmy Vinci Construction oraz Politechniki Śląskiej. Temat ten poruszał kluczowe zagadnienia związane z procesem produkcji i zastosowaniem surowców mineralnych w konstrukcji dróg.

Kolejna prelekcja prowadzona była przez Katarzynę Guzik oraz Beatę Figarską-Warchoł z Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN. Omówiono bazę zasobową do produkcji kruszyw naturalnych łamanych oraz parametry jakościowe skał wykorzystywanych do tej produkcji.

Następnie Paulina Piątkowska z Grupy PBI zaprezentowała temat: „Zakładowa Kontrola Produkcji Kruszyw Budowlanych – Deklaracja Właściwości Użytkowych, oznakowanie CE”. Podczas tej prezentacji omówiono kluczowe aspekty kontroli jakości w procesie produkcji kruszyw budowlanych oraz znaczenie deklaracji właściwości użytkowych i oznakowania CE.

Po zakończeniu ostatniej prezentacji otworzyła się przestrzeń na aktywną wymianę poglądów. Uczestnicy mieli okazję zadawać pytania, co sprzyjało lepszemu zrozumieniu omawianych tematów. Dyskusje po prezentacjach były owocne, a uczestnicy aktywnie dzielili się swoimi doświadczeniami oraz wyciąganymi wnioskami.

Materiały video

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

yrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa

Webinar poświęcony zastosowaniu kruszy i materiałów w inwestycjach na drogach gminnych, powiatowych i wojewódzkich skupi się na omówieniu praktycznych aspektów wykorzystania różnych rodzajów kruszyw oraz materiałów budowlanych w projektach drogowych. Uczestnicy będą mieli możliwość zdobycia wiedzy dotyczącej optymalnych rozwiązań, które przyczynią się do trwałego i efektywnego rozwoju infrastruktury drogowej na różnych szczeblach administracyjnych. Zapraszamy do udziału w bezpłatnym webinarze! Aby wziąć w nim udział, prosimy o dokonanie rejestracji poprzez formularz zgłoszeniowy, dostępny na dole strony. W sytuacji zainteresowania udziałem w wersji płatnej, serdecznie zachęcamy do kontaktu z Darią Pilch, osoba odpowiedzialną za rejestrację, pod adresem e-mail: d.pilch@elamed.pl lub numerem telefonu 500 039 693.

ZAMÓWNewsletter