Fotorelacja

11-13 marca 2024 r. odbyło się V Forum Dróg Publicznych. Wydarzenie zorganizowane zostało przez redakcję „Dróg Publicznych”, „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Mosty”. Piąta edycja Forum swoim zasięgiem obejmowała region Polski Północnej.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałek Województwa Lubuskiego, Marszałek Województwa Mazowieckiego, Marszałek Województwa Pomorskiego, Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polski Związek Pracodawców Budownictwa, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych.

Forum rozpoczęto od uroczystego przywitania uczestników przez organizatorki wydarzenia – Annę Górską-Zychlę (redaktor zarządzająca czasopisma „Drogi Publiczne” i „Magazynu Autostrady”) oraz Marlenę Machurę (redaktor zarządzająca czasopisma „Mosty”), następnie Robert Lorbiecki (Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego) wygłosił referat wprowadzający.

Bezpieczeństwo na drogach lokalnych. Oznakowanie, bariery, oświetlenie. Praktyczne rozwiązania i przykłady realizacji

Pierwszy blok rozpoczęło wystąpienie Piotra Heinricha (OAT), który omówił temat betonowych progów zwalniających, jako kolejny do głosu doszedł Jacek Pasikowski (PROWERK), przybliżając zgromadzonym zagadnienie montażu i eksploatacji wybranych urządzeń BRD. Projekt Bezpiecznego Punktu Oświetleniowego w swoim referacie omówił Dawid Latała (Elektromontaż Rzeszów), blok zakończyło wystąpienie Damiana Iwanowicza (Politechnika Bydgoska), który w swojej prezentacji skupił się na problemach z widocznością na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną i omówił wyniki przeprowadzonych badań.

Materiały i surowce. Wpływ jakości stosowanych produktów na trwałość lokalnej infrastruktury

Blok drugi skupiał referaty dotyczące zagadnienia materiałów i surowców, jako pierwszy ze swoją prezentacją wystąpił Dominik Małasiewicz. Referat przedstawiciela Stowarzyszenia Przemysłu Wapienniczego dotyczył wapna i tego, czy może służyć ono tylko do uzdatniania gruntów. Następnie Kamila Kornacka (Tensar Polska) omówiła najnowszą generację georusztów do stabilizacji kruszywa Tensar InterAx, zagadnienie szybkich zapraw naprawczych do dróg betonowych i asfaltowych przybliżył zebranym Piotr Zuzek (SIKA).

Budowa i przebudowa lokalnej infrastruktury drogowej

Pierwszy dzień wydarzenia zakończył blok dotyczący budowy i przebudowy lokalnej infrastruktury drogowej. Przemysław Wyrzykowski (Schüttflix Polska) rozpoczął sesję, przedstawiając uczestnikom, jak postępuje cyfryzacja transportu i zakupów kruszyw w Polsce. Dariusz Paprocki, przedstawiciel firmy Sowul&Sowul w swojej prezentacji skupił się na zagadnieniu pasa zieleni jako elementu pasa drogowego. Następnie Rafał Stanek (Unimot Bitumen) zdradził słuchaczom kulisy formalizowania reprezentowanej spółki „Realizacja odbudowy drogi powiatowej na mocy ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu – studium przypadku” to tytuł referatu przedstawionego przez Bartłomieja Grzesika (CGR Biuro Ekspertyz Drogowych, Politechnika Śląska) oraz Przemysława Rokitowskiego (CGR Biuro Ekspertyz Drogowych). Sesję zakończył Krzysztof Błażejowski (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych) z wystąpieniem na temat technologii SMA i jej różnych zastosowań w nawierzchniach drogowych.

Rozwiązania technologiczne – innowacje i wdrożenia

Blok IV rozpoczęło wystąpienie Zbigniewa Tabora, w którym Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach przybliżył słuchaczom zastosowanie mieszanek SMA w innych niż ścieralna warstwach konstrukcyjnych. Jako drugi wystąpił Piotr Różycki (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego) z prezentacją dotyczącą mączek wapiennych jako dodatku do betonu. Nawierzchnia jednowarstwowa oraz jej możliwości i sposoby zastosowania to zagadnienie, które omówił Piotr Koźlarek (TPA), część merytoryczną wydarzenia zakończyła Urszula Dziedzic (Najwyższa Izba Kontroli) przedstawiając referat skupiający się na planowaniu, przygotowaniu i realizacji inwestycji drogowych w województwie podkarpackim w latach 2019-2020 (pierwsze półrocze).

Dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i za okazane zaufanie, a prelegentom oraz opiekunom sesji za wsparcie merytoryczne. Już dziś serdecznie zapraszamy na VI edycję wydarzenia, która odbędzie się 4-6 grudnia 2024 r. i swoim zasięgiem obejmie region Polski Południowej.

Autor: Iga Przyszlak
Fot.: Joanna Glapińska-Goj

Pliki do pobrania

Prefabrykowane sinusoidalne progi zwalniające - Piotr Heinrich, OAT Prefabrykowane-sinusoidalne-progi-zwalniajace-Piotr-Heinrich-OAT.pdf
Bezpieczny Punkt Oświetleniowy - aspekty - bezpiecznej konstrukcji wsporczej - nowe wymagania - Dawid Latała, Elektromontaż Rzeszów Bezpieczny-Punkt-Oswietleniowy-aspekty-bezpiecznej-konstrukcji-wsporczej-nowe-wymagania-Dawid-Latala-Elektromontaz-Rzeszow.pdf
Czy wapno jest tylko do uzdatniania gruntów? - Dominik Małasiewicz, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Czy-wapno-jest-tylko-do-uzdatniania-gruntow-Dominik-Malasiewicz-SPW.ppsx
Najnowsza generacja georusztów do stabilizacji kruszywa Tensar InterAx - Kamila Kornacka, Tensar Polska Najnowsza-generacja-georuszow-do-stabilizacji-kruszywa-Tensar-InterAx-Kamila-Kornacka-Tensar-Polska.pdf
Szybkie zaprawy naprawcze do dróg betonowych i asfaltowych - Piotr Zuzek, SIKA Szybkie-zaprawy-naprawcze-do-drog-betonowych-i-asfaltowych-Piotr-Zuzek-SIKA.pdf
Schuettflix - jak postępuje cyfryzacja transportu i zakupów kruszyw w Polsce - Przemysław Wyrzykowski, Schuettflix Polska Schuettflix-jak-postepuje-cyfryzacja-transportu-i-zakupow-kruszyw-w-Polsce-Przemyslaw-Wyrzykowski-Schuettflix-Polska.pdf
Pas zieleni jako integralny element pasa drogowego - Dariusz Paprocki, SowulandSowul Pas-zieleni-jako-integralny-element-pasa-drogowego-Dariusz-Paprocki-SowulSowul.pdf
Każda droga ma swoją historię - Rafał Stanek, Unimot Bitumen Kazda-droga-ma-swoja-historie-Rafal-Stanek-Unimot-Bitumen.pdf
Realizacja odbudowy drogi powiatowej na mocy ustawy o szczególnych zasadach odbudowy, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku działania żywiołu - studium-przypadku - Bartłomiej Grzesik, Przemysław Rokitowski, CGR Biuro Ekspertyz Drogowych Realizacja-odbudowy-drogi-powiatowej-na-mocy-ustawy-...-studium-przypadku-Bartlomiej-Grzesik-Przemyslaw-Rokitowski-CGR-Biuro-Ekspertyz-Drogowych.pdf
Technologia SMA. Różne zastosowania w nawierzchniach drogowych - Krzysztof Błażejowski, Polskie Stowarzysznie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Technologia-SMA-Rozne-zastosowania-w-nawierzchniach-drogowych-Krzysztof-Blazejowski-PSWNA.pdf
Mączki wapienne - dodatek do betonu - Piotr Różycki, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Maczki-wapienne-dodatek-do-betonu-Piotr-Rozycki-SPW.pdf
Nawierzchnia jednowarstwowa - możliwości i sposoby zastosowania - Piotr Koźlarek, TPA Nawierzchnia-jednowarstwowa-mozliwosci-i-sposoby-zastosowania-Piotr-Kozlarek-TPA.pdf
Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w województwie podkarpackim. Lata 2019-2020 (pierwsze półrocze) - Urszula Dziedzic, Najwyższa Izba Kontroli Planowanie-przygotowanie-i-realizacja-inwestycji-drogowych-w-woj-podkarpackim-Urszula-Dziedzic-NIK.pdf

PARTNER SREBRNY

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego Marszałek Województwa Lubuskiego lubuskie Marszałek Województwa Mazowieckiego Marszałek Województwa Pomorskiego Marszałek Województwa Warmińsko-Mazurskiego Marszałek Województwa Wielkopolskiego Marszałek Województwa Zachodniopomorskiego Instytut Badawczy Dróg i Mostów Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzki Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa Polski Kongres Drogowy Polski Związek Pracodawców Budownictwa Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

Miejsce iLokalizacja

Hotel Primavera w Jastrzębiej Górze

Hotel Primavera w Jastrzębiej Górze

Hotel Primavera w Jastrzębiej Górze to idealne miejsce do organizacji konferencji i spotkań biznesowych. Jest położony zaledwie 100 metrów od piaszczystej plaży i 40 kilometrów od Trójmiasta. Dysponuje nowoczesnym i komfortowym centrum konferencyjnym.

Jastrzębia Góra

Jastrzębia Góra

Jastrzębia Góra to spokojny kurort, który słynie z długiej, osłoniętej klifami plaży. Pomnik Gwiazda Północy wskazuje najdalej na północ wysunięty punkt Polski, a w latarni morskiej Rozewie mieści się małe muzeum wystawiające modele latarni. Turyści przemierzają szlaki biegnące przez Lisi Jar i jastrzębski klif. Okolica jest też popularna wśród kolarzy i wielbicieli sportów wodnych.

ZAMÓWNewsletter