RAMOWYProgram

 • 9:00-10:00
  Rejestracja uczestników

 • 10:00
  Otwarcie Forum

 • 10:40-12:15

  Blok I - „Bezpieczeństwo na drogach lokalnych. Oznakowanie, bariery, oświetlenie. Praktyczne rozwiązania i przykłady realizacji”

 • 12:15-12:35
  Przerwa kawowa

 • 12:35-13:50

  Blok II - “Materiały i surowce. Wpływ jakości stosowanych produktów na trwałość lokalnej infrastruktury”

 • 13:50-14:50
  Obiad

 • 14:50-16:45

  Blok III - „Budowa i przebudowa lokalnej infrastruktury drogowej”

 • 16:45
  Zakończenie I dnia Forum

 • 20:00
  Kolacja towarzyska

 • 10:30
  Otwarcie II dnia Forum

 • 10:30-12:10

  Blok IV – „Rozwiązania technologiczne – innowacje i wdrożenia”

 • 12:15-13:30
  Obiad i wyjazd uczestników

PARTNER SREBRNY

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa Polski Kongres Drogowy Polski Związek Pracodawców Budownictwa Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych

ZAMÓWNewsletter