Fotorelacja

1 czerwca 2021 r. w formule online odbyło się Ogólnopolskie Forum Administracji Dróg Publicznych. Wydarzenie zostało zorganizowane przez redakcje „Magazynu Autostrady”, czasopisma „Mosty” oraz „Drogi Publiczne”. Podczas spotkania uczestnicy mieli możliwość wysłuchania prezentacji dotyczących najnowszych technologii i materiałów stosowanych przy budowie i utrzymaniu dróg publicznych, a także poświęconych nowelizacjom prawa oraz zagadnieniom wspomagającym procesy zarządzania drogami.

Formy finansowania inwestycji drogowych. Prawo i zarządzanie

Jako pierwszy wystąpił Marek Makowski, członek Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych, dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Lwówku Śląskim, który przybliżył słuchaczom formy pozyskiwania środków dla dróg samorządowych, powiatowych i gminnych na przykładzie województwa dolnośląskiego. Następnie dr Damian Kaźmierczak, główny ekonomista Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa, przedstawił bieżącą sytuację i perspektywy dla segmentu drogownictwa do 2030 roku. Z kolei Łukasz Mróz (Kancelaria Mróz Radcy Prawni Sp. P.) omówił waloryzację wynagrodzenia wykonawcy w świetle art. 439. p.z.p.

Na koniec sesji I mgr inż. Ewa Zofka, zastępca dyrektora Wydziału Modelowania i Prognozowania Ruchu, Departamentu Analiz Transportowych i Programowania z Centrum Unijnych Projektów Transportowych, przedstawiła prezentację pt. „ZMR – model krajowy na rzecz planowania transportu drogowego”.

Budowa, utrzymanie, diagnostyka nawierzchni dróg publicznych i infrastruktury towarzyszącej

Podczas sesji drugiej poruszono tematykę związaną z budową, utrzymaniem i diagnostyką nawierzchni dróg publicznych oraz infrastruktury towarzyszącej. We wspólnym referacie przedstawiciele firmy OAT, Piotr Heinrich oraz Przemysław Moszczak, omówili naprawy spękań i utrzymanie nawierzchni asfaltowych. Następnie Marek Niełacny, dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Katowicach, przedstawił metody oceny nawierzchni na przykładzie działań kierowanego przez niego Oddziału.

Nie zabrakło również omówienia wsparcia procesów decyzyjnych przez systemy udostępniania danych. Rozwiązania te zaprezentował członek zarządu firmy Heller Consult – Jan Zieliński.

Praktyczne doświadczenia realizacji dróg – technologie i zarządzanie

Tematem przewodnim sesji trzeciej były praktyczne doświadczenia realizacji dróg. Jako pierwszy wystąpił Zbigniew Tabor, dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, który zaprezentował wykład specjalny pt. „Czy zarządcy dróg potrzebna jest wizja?”. Ostatnią prelekcję zatytułowaną „Praktyczne doświadczenia ze stosowania nawierzchni MMA z asfaltu modyfikowanego gumą” przedstawił prof. dr hab. inż. Adam Wysokowski z Uniwersytetu Zielonogórskiego.

Podsumowanie

W wydarzeniu uczestniczyło ponad 320 osób, które łącznie wysłuchały 10 referatów przygotowanych przez specjalistów branży drogowo-mostowej.

Partnerami wydarzenia były firmy: Elektromontaż Rzeszów, Heller Consult, OAT, Van Berde, VB Traffic oraz firma Viateco.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy za aktywny udział i już dziś zapraszamy na kolejne, planowane wydarzenia. O szczegółach będziemy informować na bieżąco.

Pliki do pobrania

Bieżąca sytuacja i perspektywy dla segmentu drogownictwa do 2030 roku - Damian Kaźmierczak Biezaca-sytuacja-i-perspektywy-dla-segmentu-drogownictwa-do-2030-roku-Damian-Kazmierczak.pdf
Zintegrowany Model Ruchu - Ewa Zofka Zintegrowany-Model-Ruchu-Ewa-Zofka.pdf
Waloryzacja wynagrodzenia wykonawcy 439 pzp - r.pr. - Łukasz Mróz Waloryzacja-wyngrodzenia-wykonawcy-439-pzp-r.pr.-Lukasz-Mroz.pdf
Naprawy spękań i utrzymanie nawierzchni asfaltowych - Piotr Heinrich, Przemysław Moszczak Naprawy-spekan-i-utrzymanie-nawierzchni-asfaltowych-Piotr-Heinrich-Przemyslaw-Moszczak.pdf
Metody oceny nawierzchni na przykładzie działań GDDKiA Katowice - Marek Niełacny Metody-oceny-nawierzchni-na-przykladzie-dzialan-GDDKiA-Katowice-Marek-Nielacny.pdf
Praktyczne doświadczenia ze stosowania nawierzchni MMA z asfaltu modyfikowanego gumą - Adam Wysokowski Praktyczne-doswiadczenia-ze-stosowania-nawierzchni-MMA-z-asfaltu-modyfikowanego-guma-Adam-Wysokowski.pdf
Materiał dodatkowy: OAT_BETON SZYBKOSPRAWNY OAT_BETON-SZYBKOSPRAWNY.pdf
Materiał dodatkowy: OAT_INIEKCJA OAT_INIEKCJA.pdf
Materiał dodatkowy: OAT_NAWIERZCHNIE ŻYWICZNE OAT_NAWIERZCHNIE-ZYWICZNE.pdf
Materiał dodatkowy: OAT_PREFABRYKATY OAT_PREFABRYKATY.pdf
Materiał dodatkowy: OAT_zakres usług OAT_zakres-uslug.pdf
Materiał dodatkowy: VB TRAFFIC Folder Star Walker 1 VB-TRAFFIC-Folder-Star-Walker-1.jpg
Materiał dodatkowy: VB TRAFFIC Folder Star Walker 2 VB-TRAFFIC-Folder-Star-Walker-2.jpg
Materiał dodatkowy: Viateco krótka notka 2021 Viateco-krotka-notka-2021.pdf
Materiał dodatkowy: Drogi Publiczne 1/2021 Drogi-Publiczne-1-2021.pdf
Materiał dodatkowy: Magazyn Autostrady 2/2021 Magazyn-Autostrady-2-2021.pdf
Materiał dodatkowy: Mosty 1/2021 Mosty-1-2021.pdf

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Polski Związek Pracodawców Budownictwa

ZAMÓWNewsletter