Fotorelacja

28 listopada – 1 grudnia 2023 r. w Bukowinie Tatrzańskiej odbyło się IV Forum Dróg Publicznych. Wydarzenie zorganizowane zostało przez redakcję „Dróg Publicznych”, „Magazynu Autostrady” oraz czasopisma „Mosty”. Wydarzenie skupiło w jednym miejscu ekspertów oraz przedstawicieli kadry zarządzającej inwestycjami infrastrukturalnymi, tworząc wyjątkową przestrzeń do wymiany wiedzy, doświadczeń i nowatorskich pomysłów.

Patronat honorowy nad wydarzeniem objęli: Marszałek Województwa Dolnośląskiego, Marszałek Województwa Podkarpackiego, Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie, Instytut Badawczy Dróg i Mostów, Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych, Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa, Polski Kongres Drogowy, Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych i Polski Związek Pracodawców Budownictwa.

Forum rozpoczęto od uroczystego przywitania uczestników przez organizatorki wydarzenia – Annę Górską-Zychlę (redaktor zarządzająca czasopisma „Drogi Publiczne” i „Magazynu Autostrady”) i Marlenę Machurę (redaktor zarządzająca czasopisma „Mosty”). Następnie głos oddano dyrektorowi Zbigniewowi Taborowi (Dyrektor Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach, Przewodniczący Konwentu Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich, Wiceprezes Zarządu Polskiego Kongresu Drogowego) oraz Przemysławowi Ostrowskiemu (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych), którzy wprowadzili uczestników w tematykę Forum. Wydarzenie zostało podzielone na pięć bloków tematycznych, w trakcie których eksperci omówili kwestie istotne dla budowy oraz zarządzania drogami publicznymi. Ten format pozwolił na kompleksowe zbadanie różnorodnych aspektów związanych z infrastrukturą drogową i stworzenie dogłębnej dyskusji na tematy kluczowe dla branży.

Rozwiązania technologiczne – innowacje i wdrożenia. Przykłady realizacji

Pierwszy blok został poświęcony rozwiązaniom technologicznym, innowacjom oraz ich wdrożeniom. Jako pierwszy ze swoim referatem wystąpił Dominik Małasiewicz (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego), odpowiadając na pytanie, czy wapno nadaje się do uzdatniania gruntów? Kolejno Piotr Zuzek (SIKA) omówił temat szybkich zapraw naprawczych do dróg betonowych i asfaltowych. Skuteczną modernizację infrastruktury oświetleniowej przedstawił uczestnikom Michał Macewicz (Lena Lighting), przy okazji nakreślając słuchaczom szczegóły programu „Rozświetlamy Polskę”.

Materiały i surowce. Wpływ jakości stosowanych produktów na trwałość lokalnej infrastruktury

Kolejna sesja skupiała referaty poświęcone materiałom i surowcom. W tym segmencie eksperci skupili się na wpływie jakości stosowanych produktów na trwałość lokalnej infrastruktury. Hubert Schwarz (Kancelaria Prawnicza Amadeus) przybliżył gromadzonym zagadnienie ochrony gruntów rolnych i leśnych w kontekście inwestycji drogowych. Następnie ekspert z firmy Tensar Polska, Michał Gołos, omówił zastosowanie georusztów i geokompozytów najnowszej generacji w konstrukcjach nawierzchni drogowych. Nowoczesne rozwiązania firmy Cemex do budowy obiektów infrastruktury drogowej przedstawił Łukasz Strzałka (Cemex Polska). Sesję zakończyło wystąpienie Piotra Różyckiego (Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego) dotyczące mączek wapiennych.

Bezpieczeństwo na drogach lokalnych. Oznakowanie, bariery, oświetlenie. Praktyczne rozwiązania i przykłady realizacji

Praktyczne rozwiązania i porady w kontekście bezpieczeństwa na drogach lokalnych przedstawiono w referatach wygłaszanych podczas trzeciego bloku. Problemy z widocznością na skrzyżowaniach z sygnalizacją świetlną omówił Damian Iwanowicz (Politechnika Białostocka). Przedstawiciel Elektromontażu Rzeszów, Dawid Latała, w swoim wystąpieniu skupił się na zagadnieniu Bezpiecznego Punktu Oświetleniowego, zabezpieczenia szczelin w obiektach inżynierskich omówił Jacek Pasikowski (PROWERK). Aktualne wzorce i standardy w drogownictwie rekomendowane przez Ministerstwo Infrastruktury jako nowy system wymagań technicznych w projektowaniu i wykonawstwie były tematem referatu wygłaszanego przez Jarosława Schabowskiego (Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa).

Projektowanie i budowa lokalnej infrastruktury

Sesja zamykająca pierwszy dzień obrad była poświęcona kwestiom związanym z projektowaniem i budową lokalnej infrastruktury. Piotr Heinrich (OAT) przedstawił zagadnienie sinusoidalnych, prefabrykowanych progów zwalniających. Przemysław Ostrowski (Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych) natomiast skupił się na nowych nawierzchniach asfaltowych dla dróg samorządowych. Podczas tej części wydarzenia uczestnicy mieli też okazję zapoznać się z tematem efektywnego wykorzystania destruktu asfaltowego, który został omówiony przez Wojciecha Sorociaka (Politechnika Śląska, Eurovia Polska).

Doświadczenia i dobre praktyki pomocne w pracy zarządcy infrastrukturalnego – na szczeblu wojewódzkim oraz lokalnym

Ostatni dzień wydarzenia rozpoczął wykład specjalny, podczas którego Jan Styliński (Polski Związek Pracodawców Budownictwa) omówił prognozy dotyczące rynku budowlanego w nadchodzących kwartałach. Następnie Zbigniew Tabor (Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach) przedstawił zastosowanie mieszanek SMA w innych niż ścieralna warstwach konstrukcyjnych. Jacek Gryga (Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego) w swojej prezentacji skupił się na zagadnieniach związanych z bezpieczeństwem ruchu drogowego. Ostatni referat dotyczył planowania, przygotowania i realizacji inwestycji drogowych w województwie podkarpackim, został wygłoszony przez Magdalenę Gierlak (Najwyższa Izba Kontroli).

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za liczne przybycie i za okazane zaufanie, a prelegentom oraz opiekunom sesji za wsparcie merytoryczne. Już dziś serdecznie zapraszamy na V edycję wydarzenia, która odbędzie się 11-13 marca 2024 r. w Jastrzębiej Górze.

Autor: Iga Przyszlak
Fot. Joanna Glapińska-Goj

ZOBACZ WIĘCEJ ZDJĘĆ Z WYDARZENIA – TUTAJ

Pliki do pobrania

Czy wapno jest tylko do uzdatniania gruntów? - Dominik Małasiewicz, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Czy-wapno-jest-tylko-do-uzdataniania-gruntow-Dominik-Malasiewicz-Stowarzyszenie-Przemyslu-Wapienniczego.ppsx
Szybkie zaprawy naprawcze do dróg betonowych i asfaltowych - Piotr Zuzek, SIKA Szybkie-zaprawy-naprawcze-do-drog-betonowych-i-asfaltowych-Piotr-Zuzek-SIKA.pdf
Skuteczna modernizacja infrastruktury oświetleniowej. Dobre praktyki w kontekście programu "Rozświetlamy Polskę" - Michał Macewicz, Lena Lighting Skuteczna-modernizacja-infrastruktury-oswietleniowej-dobre-praktyki-w-kontekscie-programu-rozswietlamy-polske-Michal-Maceiwcz-Lena-Lightening.pdf
Ochrona gruntów rolnych i leśnych a inwestycje drogowe - Hubert Schwarz, Kancelaria Prawnicza Amadeus Ochrona-gruntow-rolnych-i-lesnych-a-inwestycje-drogowe-Hubert-Schwarz-Kancelaria-Prawnicza-Amadeus.pdf
Zastosowanie georusztów i geokompozytów najnowszej generacji w konstrukcjach nawierzchni drogowych - Michał Gołos, Tensar Polska Zastosowanie-georusztow-i-geokompozytow-najnowszej-generacji-w-konstrukcjach-nawierzchni-drogowych-Michal-Golos-Tensar-Polska.pdf
Nowoczesne rozwiązania Cemex do budowy obiektów infrastruktury drogowej - Łukasz Strzałka, Cemex Polska Nowoczesne-rozwiazania-Cemex-do-budowy-obiektow-infrastruktury-drogowej-Lukasz-Strzalka-Cemex-Polska.pdf
Cemex Polska: Film dodatkowy Cemex-Polska-film-dodatkowy.mp4
Mączki wapienne - dodatek do betonu - Piotr Różycki, Stowarzyszenie Przemysłu Wapienniczego Maczki-wapienne-dodatek-do-betonu-Piotr-Rozycki-Stowarzyszenie-Przemyslu-Wapienniczego.pdf
Bezpieczny Punkt Oświetleniowy - aspekty bezpiecznej konstrukcji wsporczej - nowe wymagania - Dawid Latała, Elektromontaż Rzeszów Bezpieczny-Punkt-Oswietleniowy-aspekty-bezpiecznej-konstrukcji-wsporczej-nowe-wymagania-Dawid-Latala-Elektromontaz-Rzeszow.pdf
Aktualne wzorce i standardy w drogownictwie rekomendowane przez MI jako nowy system wymagań technicznych w projektowaniu i wykonawstwie - Jarosław Schabowski, OIGD Aktualne-wzorce-i-standardy-w-drogownictwie-rekomendowane-przez-MI-jak-nowy-system-wymagan-technicznych-w-projektowaniu-i-wykonawstwie-Jaroslaw-Schabowski-OIGD.pdf
Sinusoidalne, prefabrykowane betonowe progi zwalniające - Piotr Heinrich, OAT Sinusoidalne-prefabrykowane-betonowe-progi-zwalniajace-Piotr-Heinrich-OAT.pdf
Nowe nawierzchnie asfaltowe dla dróg samorządowych - Przemysław Ostrowski, PSWNA Nowe-nawierzchnie-asfaltowe-dla-drog-samorzadowych-Przemyslaw-Ostrowski-PSWNA.pdf
Efektywne wykorzystanie destruktu asfaltowego - Wojciech Sorociak, Eurovia Polska, Politechnika Śląska Efektywne-wykorzystanie-destruktu-asfaltowego-Wojciech-Sorociak-Eurovia-Polska-Politechnika-Slaska.pdf
Rynek budowlany w nadchodzących kwartałach - Jan Styliński, PZPB Rynek-budowlany-w-nadchodzacych-kwartalach-Jan-Stylinski-PZPB.pdf
Zastosowanie mieszanek SMA w innych niż ścieralne warstwach konstrukcyjnych - Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach Zastosowanie-mieszanek-SMA-w-innych-niz-scieralne-warstwach-konstrukcyjnych-Zbigniew-Tabor-ZDW-w-Katowicach.pdf
BRD - za jaką cenę? - Jacek Gryga, Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego BRD-za-jaka-cene-Jacek-Gryga-Zarzad-Drog-Powiatu-Krakowskiego.pdf
Planowanie, przygotowanie i realizacja inwestycji drogowych w województwie podkarpackim - Magdalena Gierlak, NIK Planowanie-przygotowanie-i-realizacja-inwestycji-drogowych-w-wojewodztwie-podkarpackim-Magdalena-Gierlak-NIK.pdf

PARTNERZY

PATRONAT HONOROWY

Marszałek Województwa Dolnośląskiego Marszałek Województwa Podkarpackiego Marszałek Województwa Świętokrzyskiego Zarząd Dróg Wojewódzkich w Krakowie Instytut Badawczy Dróg i Mostów Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych Ogólnopolska IZba Gospodarcza Drogownictwa Polski Kongres Drogowy Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Polski Związek Pracodawców Budownictwa

Miejsce iLokalizacja

Hotel Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska

Hotel Grand Stasinda, Bukowina Tatrzańska

Hotel Grand Stasinda umiejscowiony jest na wzgórzu, nieopodal trasy na Łysą Polanę. Dysponuje nowoczesnym centrum konferencyjno-bankietowym. Dodatkowym atutem obiektu jest infrastruktura. Komfortowe pokoje o hotelowym standardzie z pięknym zwidokiem na panoramę Tatr, doskonałe wyżywienie, basen wraz z saunami w drugim obiekcie sprawią, że każdy pobyt zamieni się w niezapomniany wypoczynek.

Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska

Bukowina Tatrzańska to wieś podhalańska położona w województwie małopolskim, w powiecie tatrzańskim. Miejscowość leży na wysokości od 860 do ponad 1000 m n.p.m. (według innych źródeł 850–960 m n.p.m.) i jest położona na Pogórzu Spisko-Gubałowskim – na trasie z Poronina do Łysej Polany.

ZAMÓWNewsletter