Fotorelacja

11 stycznia 2024 r. odbyło się ostatnie z serii czterech spotkań II Ogólnopolskiego Forum Administracji Dróg Publicznych, poświęcone tematyce wpływu utrzymania na trwałość w budownictwie infrastrukturalnym. Wydarzenie zgromadziło szerokie grono uczestników, obejmujące przedstawicieli samorządów, specjalistów z dziedziny budownictwa drogowego, ekspertów branżowych oraz przedstawicieli firm projektowych.

Jako pierwszy wystąpił Marek Makowski, Przewodniczący Krajowej Rady Zarządców Dróg Powiatowych, który wnikliwie przedstawił wpływ utrzymania poboczy na trwałość nawierzchni. Kolejnym prelegentem był Przemysław Rokitowski z Politechniki Śląskiej, który omówił zastosowanie ugięciomierza dynamicznego FWD do badań nieniszczących nawierzchni drogowych w ramach prac diagnostycznych. Jako ostatni referat wygłosił Piotr Koźlarek z firmy TPA, który przedstawił technologię Duopave, skupiając się na trwałości i ekonomii jej zastosowania.

Po prezentacjach odbyła się sesja pytań i odpowiedzi, podczas której uczestnicy mieli okazję wysłuchać odpowiedzi na zadane do prezentacji pytania. Wszystkim uczestnikom oraz prelegentom serdecznie dziękujemy za aktywny udział.

Warto podkreślić, że partnerem tego wydarzenia była firma TPA, a honorowy patronat nad spotkaniem objęły Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich oraz Krajowa Rada Zarządców Dróg Powiatowych. Ogólnopolskie Forum Administracji Dróg Publicznych – „Utrzymanie a trwałość w budownictwie infrastrukturalnym” nie tylko dostarczyło wiedzy, ale także stworzyło inspirujące środowisko do wymiany doświadczeń i dyskusji na temat kluczowych kwestii związanych z utrzymaniem infrastruktury drogowej.

Materiały video

PARTNER

PATRONAT HONOROWY

Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Krajowa Rada Zarządów Dróg Powiatowych

ZAMÓWNewsletter