RAMOWYProgram

 • 9.00-10.00
  Rejestracja uczestników

 • 10.00

  Otwarcie Forum

 • 10.00-10.30
  Powitanie uczestników i przemówienia zaproszonych gości

 • 10.30-10.50

  Wykład wprowadzający

  Referat przedstawiciela lokalnych władz.

 • 10.50-12.10

  Blok I „Projektowanie i budowa lokalnej infrastruktury. Rozwiązania technologiczne - innowacje i wdrożenia” ezentacje

  Najciekawsze przykłady zrealizowanych inwestycji drogowych. Porównanie wdrożonych rozwiązań technologicznych w kontekście ich efektywności oraz poniesionych kosztów. Wymiana doświadczeń praktyków i zarządców dróg.

 • 12.10-12.30
  Przerwa kawowa

 • 12.30-13.50

  Blok II „Nawierzchnie drogowe. Przegląd realizacji i technologii”

  Przegląd nowoczesnych nawierzchni drogowych – zarówno w technologii asfaltowej, jak i betonowej. Przedstawienie obu technologii w kontekście ich trwałości, wymagań realizacyjnych oraz utrzymania. Rady, jakie czynniki wziąć pod uwagę przy doborze technologii nawierzchni?

 • 13.50-14.50
  Obiad

 • 14.50-16.10

  Blok III „Materiały i surowce. Wpływ jakości stosowanych materiałów na trwałość lokalnej infrastruktury”

  Porównanie nowoczesnych technologii zastosowania materiałów w nawierzchniach drogowych oraz podbudowach. Wykorzystanie kruszyw krajowych, materiałów do stabilizacji gruntu przy budowie i utrzymaniu dróg lokalnych. Odpowiedzi na pytanie, czym kierować się przy wyborze właściwych materiałów i surowców?

 • 17.00-18.30

  Wycieczka regionalna

 • 20.00
  Kolacja towarzyska

 • 8.00-10.00
  Śniadanie

 • 10.30

  Otwarcie II dnia Forum

 • 10.30-11.50

  Blok IV „Bezpieczeństwo na drogach lokalnych. Oznakowanie, bariery, oświetlenie. Praktyczne rozwiązania i przykłady realizacji”

  Elementy infrastruktury drogowej w kontekście bezpieczeństwa na drogach lokalnych – omówienie na przykładzie wybranych realizacji. Odpowiedzi na pytanie, jak ustrzec się błędów i czym kierować się przy wyborze odpowiedniego oznakowania, zabezpieczenia pasa robót drogowych, barier drogowo-mostowych oraz oświetlenia. Metody optymalizacji kosztów a wybór odpowiednich produktów.

 • 11.50-12.10
  Przerwa kawowa

 • 12.10-13.10

  Blok V „Finansowanie inwestycji drogowych. Zmiany prawne”

  Sposoby pozyskiwania dofinansowania do realizacji inwestycji drogowych. Omówienie aktualnych zmian prawnych wpływających na zarządzanie infrastrukturą lokalną – na co zwrócić szczególną uwagę? Najważniejsze problemy w kontekście zasad Polskiego Ładu oraz Prawa zamówień publicznych.

 • 13.10-13.20
  Zakończenie II Forum Dróg Publicznych

 • 13.20-14.30
  Obiad i wyjazd uczestników

PARTNER

PATRONAT HONOROWY

Instytut Badawczy Dróg i Mostów Konwent Dyrektorów Zarządów Dróg Wojewódzkich Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Ogólnopolska Izba Gospodarcza Drogownictwa Polski Kongres Drogowy Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych Polski Związek Pracodawców Budownictwa

STREFA UCZESTNIKADostępne pakiety

PAKIET STANDARD

PAKIET STANDARD

dla 1 osoby

980 zł netto

PAKIET GRUPOWY

PAKIET GRUPOWY

dla 3 osób

2352 zł netto

W CENIE:

• udział w forum
• przerwy kawowe
• obiady
• nocleg (w dniu kolacji towarzyskiej)
• materiały szkoleniowe
• certyfikat ukończenia forum

ZAMÓWNewsletter